Visie

De omgeving waar het kind op groeit speelt een belangrijke rol in zijn of haar leven. Samen met de ouders zorg ik ervoor dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Samen met andere kinderen spelen en de wereld mogen ontdekken is natuurlijk fantastisch, maar soms hebben we ook even behoefte aan een momentje voor onszelf. Als gastouder vind ik het erg belangrijk dat ik deze punten in de gaten houd en hier ruimte/tijd voor aanbied.

Plezier en avontuur staat bij ons op nummer één. Ik vind het erg belangrijk dat er ruimte voor de kinderen is om zich te ontwikkelen. Hier bied ik ondersteuning in door uitdagende, opmaat gerichte activiteiten aan te bieden maar er is ook voldoende ruimte voor vrij spel.

Ik hecht veel waarde aan persoonlijke aandacht voor ieder kind, respect voor elkaar, structuur, duidelijke regels, actief en creatief ondernemend. Door de kinderen een veilige basis met deze punten aan te bieden kunnen zij binnen een veilige omgeving op avontuur gaan.

Illustratie - Iloontjes Kids
Illustratie - Iloontjes Kids

Leeftijd

Tijdens de opvang, vang ik vaak meerdere kinderen tegelijk op. Om ieder kind voldoende persoonlijke aandacht en ruimte te geven zijn er kind aantallen wettelijk vastgelegd.

  • Binnen een gastgezin mogen in totaal maximaal zes gastkinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, waarbij eigen kinderen worden meegeteld. Van die vijf kinderen mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar. Als een gastouder zelf kinderen boven de 4 jaar heeft moet zij aan de eisen voldoen die horen bij de categorie hieronder (dus de groep van 0 tot 13-jarigen).
  • Een gastouder mag maximaal zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar tegelijk opvangen, waarbij de eigen kinderen tot 10 jaar moeten worden meegeteld. Van de zes kinderen mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar.

Opvangruimte

Een keer per jaar wordt er een risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd in samenwerking met een bemiddelingsmedewerker van Berend Botje. Dit om er zeker van te zijn dat de opvangruimte voldoet aan de wettelijke eisen. Voor de kinderen is er een aparte slaapruimte op de eerste verdieping.

Het gehele huis is rookvrij en voorzien van een kindvriendelijke tuin.

Noodopvang

Als er noodopvang nodig is zijn er collega’s bereid deze opvang te bieden, mits zij plek hebben.

Voor diegene die een comfortpakket bij Berend Botje heeft wordt deze noodopvang door Berend Botje verzorgt.

Dagen waarop geen opvang wordt geboden/gevraagd

Gastouder en ouder zijn verplicht om dagen waarop opvang niet mogelijk is zo vroeg mogelijk, tenminste 1 maand van tevoren aan elkaar te melden. Indien deze termijn niet in acht is genomen dan is, in het geval de ouder in verzuim is, de F&F gastouder gerechtigd de opvang uren in rekening te brengen ondanks dat de opvang niet is geboden. In het geval dat de F&F gastouder in verzuim is worden de uren niet aan u berekend.

Ziekte

Als het kind ziek is heeft het meer aandacht nodig dan normaal. Dit kan ten koste gaan van de aandacht voor de andere gastkinderen. Als een kind ziek is bekijk ik samen met de ouders wat het beste is. Dit hangt af van het aantal kinderen wat op dat moment gebruik maakt van de opvang. Ook kijk ik of er sprake is van eventuele besmetting. Mocht het kind op school ziek worden, dan haal ik het van school.

Achterwachtregeling

De achterwacht is in geval van calamiteiten binnen 15 minuten ter plaatse. De achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens opvangtijden. Als ik met de kinderen buitenshuis ben, wordt er altijd een mobiele telefoon meegenomen.

Brengen/halen van peuterspeelzaal/school

De kinderen worden lopend gebracht en gehaald van school. Bij regenachtig weer is het handig om een regenjas/laarzen mee te geven aan het kind.

Training

Regelmatig word ik door kinderopvang Berend Botje bijgeschoold door het volgen van training en cursussen. Deze deskundigheidsbevordering heeft te maken met de opvang van gastkinderen. Zo kan ik mijn kennis ophalen en/of verfrissen.